Fakta om Tui Na

För ca 4.700 år sedan grundades i Kina An Mo. An betyder hand, sätta handen som ett kastrullock, kvinna och Mo betyder; stort område, skog, hand. Metoden bestod av olika manuella manipulationer på kroppen för att förebygga sjukdomar. Terapimetoden nämndes i skrift för ca 2.500 år sedan och för ca 400 år sedan bytte den namn till Tui Na vilket betyder Tui; hand, kropp, tumme plus fyra fingrar och Na; kom tillsammans, hand.

Fysisk i utövandet och medicinsk i sin struktur

Tui Na är en del av den traditionella kinesiska medicinen TCM, och används idag i den kinesiska sjukvården inom många områden och kan jämföras med den västerländska medicinen som bl.a. kiropraktik, osteopati och sjukgymnastik. Tui Na innehåller olika tekniker såsom massage, akupressur och manipulation av meridianer, muskler och leder. Den är fysisk i utövandet och medicinsk i sin struktur.

Tui Na behandlar både fysiska och emotionella blockeringar.

Behandlingen återställer balansen av YinYang, Qi och blod som är livsnödvändiga för att kroppen skall fungera. En TuiNa behandling är effektiv då den behandlar orsaken och inte bara symtomen. Detta då den kinesiska medicinen har en uppbyggnad av en helhet där människan är en del av denna.

De fem energierna

Den Kinesiska medicinen har precis som den västerländska skolmedicinen en förklaringsvokabulär. Skillnaden är att den västerländska medicinen är linjär i sitt tänkande och arbetar efter ett vetenskapligt, evidensbaserat system som förklaringsmodell. Den Kinesiska medicinen är abstrakt i sin förklaringsmodell och eftersom den bygger på Yin Yang i grunden kan man också finna flera olika förklaringar till sjukdomar och obalanser. Denna modell kallas ”Teorin om de fem energierna” och är en fantastisk modell som man använder vid varje nytt fall som diagnostiseringsmetod.

Vilka problem kan då TuiNa hjälpa vid?

Huvudvärk/migrän.

Stress, sömnlöshet, emotionella obalanser

Olika smärtor/syndrom, ledsmärtor, rörelseinskränkningar, tennis- golfarmbåge, ryggsmärtor, muskulära problem, ischias mm.